РЕКЛАМА


Свидетелствата на морската история, морската археология, експерименталната морска археология, както и писмени свидетелствата им за живота и културата на траките, за участието им в Троянската война, за земите, познати в древността, които са населявали, за пиратството, практикувано от тях.

Земите на траките
"Непозната земя" - 13.05.2018

РЕКЛАМА