РЕКЛАМА


Овладяването на топлината. В един момент тя е особено нужна. В следващия идва в повече и се налага спешно охлаждане. Процеси, свързани с много загуби, които рано или късно се стоварват върху плещите на крайния потребител. Какво би се случило, ако поне част от тази топлина можеше да се улови и да се използва повторно? Отговорът на този въпрос съществува - във Видин. Двама души със собствени сили и средства са разработили машината, която може да реши широка гама от световни проблеми - от недостига на енергия до замърсяването на въздуха. Лидия Каменова помогна на екипа на "Зелена светлина" да се запознае детайлно с апарата. В основата си изобретението използва разширението на хладилните газове и свойствата им да увеличават налягането си многократно при загряване.

Автори: Лидия Каменова, Милен Атанасов

Зелена светлина на фокус - 30 септември 2014
"Зелена светлина" - 30.09.2014

РЕКЛАМА