РЕКЛАМА


Настилката, която предотвратява наводнения в Южна Корея и по света - тема на рубриката "Зелена светлина на фокус".

Навсякъде вали. Четири сезона има къде ли не. Не само в България. Не само в Европа. Има ги и в Азия. И в частност - в Южна Корея. Има, обаче, и една съществена разлика. Не в дъжда, а в ефекта от него.

След ден и половина валеж в Сеул тротоарите и уличните платна изглеждат така, сякаш е заваляло преди минута и половина. В София след минута и половина обилен валеж улиците се изпъстрят с локви и кални поточета, а доскоро пеещите плочки започват да издават жвакащи стонове.

В Сеул също пазят лоши спомени от наводнения, свлачища и сгради, пометени от водната стихия. Само че са впрегнали населението, институциите, бизнеса и учените в намирането на общо решение на общите проблеми. Спояващото звено се крие в съкращението KEITI - Корейския институт за индустрия и технологии, свързани с околната среда. Ролята на института е да подпомага изследвания, да отсява полезните открития, да финансира развитието им, да оформя зелени технологии като краен продукт, да работи в тясно сътрудничество с министерството на околната среда, университетите и производителите и... въобще да прави всичко, за да превърне устойчивото развитие в устойчива инфраструктура, по-чисто ежедневие и зелен бизнес.

В KEITI са наясно и къде изчезват локвите и калните потоци, които другаде тормозят хората по тротоарите и движението по пътните платна. Тайната е във водопропускливите блокчета - една от разработките, които са подкрепили.

"Основното предназначение на това покритие е да предотвратява наводнения. Тези блокчета имат способността да абсорбират дъждовната вода. В началото на лятото в Корея падат много обилни дъждове. Това е нашият дъждовен сезон. Канализационната система върши своята работа, но тя не е достатъчна. В резултат на това се стига и до наводнения", обясни президентът на KEITI Йонг Джу Ким.

Дотук с проблема. Решението дошло във вид на научна разработка. Подкрепена от няколко милиона долара, тя преминала през стадий на усъвършенстване и тестове. В крайния си вид блокчетата имат завидни свойства.

"Настилката от блокчета има способността да абсорбира водата и да я отвежда в дълбочина. Това се дължи на системата от малки дупчици в блокчетата. Самите те са оформени от изкуствен гранит така, че между тях да се образуват малки цепнатини. Именно тук идва особено полезният елемент от нашата технология. Тя е разработена така, че с течение на времето блокчетата да не се разместват. Те остават на мястото си дълго време, благодарение на специфичната основа и сходност помежду им.",коментира Йонг Джу Ким.

Проучванията до момента показват, че настилката действа оптимално за период от поне пет години. Резултатите от въвеждането й в различни райони на големите корейски градове впечатляват и с други полезни ефекти. Един от тях е, че блокчетата и инертните материали под тях работят като своеобразен филтър за дъждовната вода преди тя да попадне в река Хан, която разделя Сеул на северна и южна част. Многофункционалната настилка променя за добро и микроклимата в големите градове. Водата, която тя задържа, се изпарява постепенно и при интензивно слънчево греене и горещини има охлаждащо въздействие. Резултатът: в районите, където блокчетата са положени, средната температура през лятото е по-ниска с един градус.

Всъщност авангардната настилка е само едно от инфраструктурните решения, които освежават градската среда. Сеул разполага и с други. И те са свързани директно със зеленината.

Уличното движение е отделено от тротоарите и велосипедните алеи със зелени стени. Освен прашните и димни частици, те поглъщат и голяма част от шумовото замърсяване. Зелените листа задържат и известен процент от дъждовната вода.

Навсякъде в южнокорейската столица зеленината съжителства с традиционното строителство и със съвременните сгради. Парковете и малките градинки за отдих печелят територия не само между внушителните здания, но и върху самите тях. Модерните зелени покриви, които навлизат все повече в архитектурата на Европа и Съединените щати, представляват неизменна част от пейзажа на Сеул. Те също поемат влагата от дъждовете, имат охлаждащо въздействие и играят своята малка, но важна роля за задържането на част от водата.

Изводът, който приижда съвсем логично е, че южнокорейците са създали свой ефективен модел за проучване, разработване, въвеждане и продажба на зелени технологии и решения, които работят и в страната, и в чужбина. Водопропускливите блокчета, които впрочем се изнасят за градове в Бразилия и в Китай, са само едно от постиженията на Корейския институт за индустрия и технологии, свързани с околната среда. Има и множество други. Такива, които превръщат зелената политика в ежедневие, сигурност и бизнес. В Южна Корея повечето хора не говорят за зелено развитие. Защото са заети да го правят.

Автор: Милен Атанасов

Зелена светлина на фокус - 24 юни 2014: Настилката предотвратява наводнения
"Зелена светлина" - 24.06.2014

РЕКЛАМА