РЕКЛАМА


Жужене на пчели. Градски. Или по-скоро полицейски. Кошерът се намира на покрива на полицейски участък в Ню Йорк. А Майкъл Лориано и Дарън Мейс са от полицейския пчеларски отряд. Или с други думи - полицаите, които реагират при нападения на пчели в мегаполиса.

Полицейски пчелари
"Зелена светлина" - 31.10.2018

РЕКЛАМА