РЕКЛАМА


Как дишат горите? Вероятно все по-трудно. Промените в климата, редуването на периоди на суша с проливни дъждове със сигурност ги задъхват и ги затрудняват да улавят въглеродния диоксид. А това определено променя климатичното уравнение на Земята. Група европейски учени са решили да разберат неизвестните.

"Построихме 36-метрова кула. Тя ще ни помогне да разберем как дишат горите, тоест как поглъщат и освобождават въглероден диоксид", пояснява Карстен Грьонинг, изследовател.

На кулата са монтирани сензори, които събират информация за процесите, които настъпват в горите в резултат на промените в климата.

"Тези уреди измерват емисиите въглероден диоксид, водата и озона, както и други параметри, като напрамир слънчевата радиация и част от слънчевия спектър, който растенията поглъщат и използват за фотосинтеза", казва Игнасио Вайарин, специалист по електроника.

Уредите са разположени на около 10 метра над короните на дърветата, за да измерват процесите между атмосферата и горите.

Всички живи организми, включително бактериите в почвата, отделят въглероден диоксид. Под въздействието на слънчевата светлина растенията превръщат въглеродния диоксид във въглехидрати и кислород. Но през нощта фотосинтезата спира и в атмосферата се

отделя въглероден диоксид.

"Това, което искаме да разберем, е как тези процеси са свързани с климатичните промени. Как например температурата или водата влияят на способността на растенията да поглъщат въглероден диоксид", пояснява Карстен Грьонинг.

Ще са необходими години, докато учените съберат нужната информация и решат новото климатично уравнение. Надяват се да го направят до десетилетие.

"Трябва да разширим проучването не само в Европа, но на глобално ниво, за да разберем как горите реагират на киламитичните промени, глобалното затопляне и какъв ще бъде капацитетът им в бъдеще да съхраняват въглероден диоксид", казва Карстен Грьонинг.

Все неизвестни, които учените ще трябва да разберат, за да спрат горите да се задъхват.

Автори: Милен Атанасов, Биляна Бонева

Зелена светлина - 29 септември 2014: Как дишат горите?
"Зелена светлина" - 29.09.2014

РЕКЛАМА