РЕКЛАМА


Кога селото привлича града? Когато хората искат да отбият от бързото платно на ежедневието и да си позволят уют, домашно приготвена храна и планинска тишина, когато искат да си спомнят за игрите с дворното куче, да обиколят утъпканите от животни пътеки, да научат повече за местата, които обикновено подминават с очакване ограничението на скоростта да свърши по-скоро.

Когато селото привлича града
"Зелена светлина" - 28.02.2018

РЕКЛАМА