РЕКЛАМА


Поздрав за смелите птици от Бургаското езеро, известно и като езерото Вая. Поздравления за елегантната упоритост, с която вливат живот в солено-сладките води. Дори и през зимата. И може би най-вече тогава. През студения сезон, когато слънчевите часове са малко, а вълните са студени. Когато леденият вятър бръсне ниско, а тръстиките край брега са единственото защитено убежище за малките корморани, гъските, къдроглавите пеликани. Чайките са навсякъде, а пърхащите им криле карат въздуха и водата да трептят – почти осезаемо и за изтерзаните от градския шум човешки сетива.

Красивият воден свят трепти в свой ритъм на метри от натоварения път по източния бряг на езерото и въпреки урбанистичния напор от три страни. Зоната "Вая" е колкото защитена, толкова и подложена на натиск. Няма как. Птиците се адаптират към съжителство с човека. Към индустриалните зони на Бургас от север и от юг. Към попадането на химически вещества във водите, които предизвикват цъфтеж на водорасли на повърхността и задушаване на живота по дъното. Към изливането на отпадни води от кварталите Горно и Долно Езерово. Към замърсяването със строителни отпадъци. Към бракониерски набези, боботенето на автомобили и камиони, немарливи минувачи, които удобно забравят дребни опаковки, след като са се отбили за малко от пътя.

Това прави животът в езерото и край него още по-уникален. През различните сезони Вая приютява над 250 вида птици. Много от тях са редки за страната и Европа, а девет са застрашени от изчезване в световен мащаб. Оттук минава и друг път. По-високо. Във въздуха. Той е невидим за човешкото око, но птиците го следват неотлъчно. Натоварената магистрала за пернати е с добре познатото име Виа Понтика. И въпреки развитието на промишлеността и кварталите, прелетният маршрут не се променя.

Всъщност, през последните години хората в околността полагат все повече усилия, за да запазят живота и водите на Бургаското езеро. Изграждане на пречиствателни станции и канализация, поддържане на връзката между езерото и морето, създаване на защитени зони и забрана за използване на пестициди и химикали в пасищата и землищата.

Общо взето, това е пътят към опазване на Вая. И на разнообразието от птици, които радват и успокояват човешкото око. Дори и през зимата.

Вая е предпочитано място за почивка по време на миграция за много видове, минаващи по невидимата прелетна магистрала Виа Понтика. През последните няколко години Бургаското езеро възвръща славата си на един от най-богатите източници на риба у нас. Това до голяма степен се дължи на почистването на канала, свързващ езерото с морето, което пък позволява навлизането на големи количества морски кефал и други видове риба, които са предизвикателство за риболовните умения на местните рибари и източник на препитание за голяма част от тях.

Автори: Биляна Бонева и Милен Атанасов

Зелена светлина – 19 декември 2013: Езерото Вая
"Зелена светлина" - 19.12.2013

РЕКЛАМА