РЕКЛАМА


Конската сила трайно е станала нарицателно за мощност. До момента никой не беше наясно, че и магаретата могат да внасят модерни енергийни промени в живота на хората. Или поне на пастирите в района на Измир, в югозападната част на Турция. Високата магарешка проходимост, компактните модели соларни панели и изобилието от слънце доставят електричество по труднодостъпните пътеки и пасища.

Пастир: Можете да натоварите панела на гърба на магарето и да го пренесете където си поискате.

Всеки панел може да генерира от пет до седем киловатчаса електроенергия. За какво стига тя?

Пастир: Много е полезно - за осветление, особено през зимата или когато ни трябва светлина, за да помагаме на животните при раждане. Зареждаме и мобилните си телефони, можем да гледаме новините...

Мобилните слънчеви комплекти са създадени специално за нуждите на хора, които се придвижват често и посещават изолирани места, далеч от електропреносната мрежа. Независимо дали става въпрос за туризъм, полуномадски начин на живот или желание за усамотяване, но не и за откъсване от цивилизацията, соларните панели предлагат ефикасно енергийно решение. Достатъчно е всеки от тях да бъде поставен така, че да следи слънцето. Следва разполагане на живата сила с останалата част от комплекта на сянка, ако е възможно. Токът идва след броени минути.

Произведеното през деня електричество се съхранява в акумулаторни батерии върху магарешкия самар. Натрупаната в тях енергия е достатъчна за осветление, охлаждане на гюмовете с мляко или зареждане на преносим компютър.

Пастир с лаптоп? Защо не? Когато стадата не се нуждаят от специално внимание, винаги остава време човек да се информира и да бъде в крак с времето. Дори и по каменистите планински пътеки.

Автори: Милен Атанасов, Биляна Бонева

Зелена светлина – 16 юли 2014: Слънчев самар
"Зелена светлина" - 16.07.2014

РЕКЛАМА