РЕКЛАМА


"Зад всяка фотография винаги стои някаква малка история - колкото един цял живот, събрах в части от секундата."

За хората, които движат света ни, защото не са създадени по калъп...

За хората, които движат света ни, защото не са създадени по калъп
"Малки истории" - 03.05.2019

РЕКЛАМА