РЕКЛАМА


"Зелена светлина" днес изнася кратък урок по биология - за гъбите, които подценяваме. За милионите видове гъби, от които едва 5 процента са описани. За гъбите, които могат да решат проблемите с горивата и недостига на храни по света.

За гъбите, които могат да решат проблемите с горивата
"Зелена светлина" - 17.09.2018

РЕКЛАМА