РЕКЛАМА


Вятърна турбина с изключителен дизайн и способност да улавя въздушните течения с всякаква сила и посока. Този нов уред попада във фокуса на днешната „Зелена светлина“.

Ловци на енергия
"Зелена светлина" - 16.10.2018

РЕКЛАМА