РЕКЛАМА


Девня е почти до морето, на 20-30 км от Варна. Тази година градът чества 50-годишен юбилей. Ути и екипът на "Вкусната България" разказват както за празника, така и за малките вкусни места в района.

Вкусната България: На гости в Девня
"Вкусната Европа" - 03.12.2019

РЕКЛАМА