РЕКЛАМА


"Цената на несвободата" - една оптимистична история за хора с увреждания, които не търсят помощ, а настояват за условия, да си помогнат сами. История, която не разплаква и не буди жал. А прави хладнокръвно сметка - колко много пари плаща държавата за издръжката им в дом и колко много би спестила да им даде независимост.

История, която показва перспективата на хора с увреждания, различна от тази, която състрадателно и емоционално приемаме за нормална. Защото все още виждаме нещата, които те не могат, а не нещата, които могат.

"В кадър" - 3 декември 2012: Цената на несвободата
"В кадър" - 03.12.2012

РЕКЛАМА