РЕКЛАМА


Туберкулозата - едно заболяване, което повечето от нас смятат, че вече не съществува. Филмът цели да ви запознае с всички подробности около това заболяване и какво се случва в България по отношение на контрола и превенцията.

Създаден е в рамките на подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза на Министерство на здравеопазването, с финансовата подкрепа на Глобалния фонд срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Туберкулозата - митове и реалност
"100% будни" - 22.03.2019

РЕКЛАМА