РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Цигулковият педагог Благородна Танева и нейната преподавателска рецепта за успех.

Пианистката Мария Каракушева за провокациите в музиката.

Цигулковият педагог Благородна Танева
"Вечната музика" - 16.11.2019

РЕКЛАМА