140 години от рождението на Трифон Кунев - политик, писател и поет

140 години от рождението на Трифон Кунев - политик, писател и поет
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

За живота на Трифон Кунев, който е роден преди 140 години, дискутираме с нашите гости:

проф. Пламен Дойнов - поет, драматург, литературен историк, историк и културолог, преподавател в НБУ;

доц. д-р Наталия Христова - историк на културата, преподавател в НБУ, изследовател на конфликта между казионна и опозиционна литература с фокус върху сатирата на Трифон Кунев;

гл. асистент д-р Методи Методиев - историк, преподавател в НБУ, изследовател на проблема за връзките между властта и интелигенцията;

Тони Николов - философ, журналист и гл. редактор на портал и списания "Култура".