РЕКЛАМА


Топла храна. Първо, второ и десерт. Разнообразие, замествано набързо с картонени кутии с пица, пластмасови пликове или опаковки със сандвичи и подобия на прибори, които се чупят и огъват.

Топла храна в метални съдове
"Зелена светлина" - 10.05.2019

РЕКЛАМА