РЕКЛАМА


документален филм, сряда, 15.02.2017 г., 22.30 ч., БНТ1

Ако 20 век бе столетието на въглеводородната индустрия, базирана на нефта и въглищата, то 21 век безспорно ще бъде изцяло подвластен на електроенергията от възобновяеми източници като слънцето, водата и вятъра. Но това е тенденцията в западния свят, където взаимоотношенията между производители на ток, доставчици и потребители се уреждат чрез свободния енергиен пазар в условията на конкуренция, саморегулация и прогрес. Домакинство или фирма, без ограничения, може да избере откъде да получава ток и кой да им го предоставя. Тук абонати няма. Има клиенти.

Добре познатите у нас монополни енергодружества са заменени от конкуриращи се на пазара търговци на ток. Резултатът - по-евтини сметки с близо 20 на сто, по-високо качество на услугата и по-ефективно използване на електричеството. От години в България се говори за пълното освобождаване на електроенергийния пазар.

След 1 април 2016 г. реално няма законови и юридически пречки битов или бизнес потребител на ток да се раздели с ЧЕЗ, Енерго ПРО или ЕВН, заменяйки ги с търговец на ток. На практика обаче пълната либерализация за домакинствата не се случи, тъй като не бе премахнат регулираният пазар, където монополът на трите енергодружества бе запазен, цената продължава да се определя всяка година от КЕВР, а единственият обществен доставчик е НЕК.

Гледайте "Ток на пазара"!

Сценарий Николай Минков

Редактор Надя Обретенова

Оператор Огнян Колчаков

Режисьор Милена Гетова.

Ток на пазара
"В кадър" - 15.02.2017

РЕКЛАМА