РЕКЛАМА


Песента за двата бука, прегърнати в гората изглежда крие много повече смисъл, отколкото сме си представяли. Прегърнатите буки, вплели клони един в друг не са просто метафора. Връзката между дърветата може да бъде съвсем истинска. Защото дърветата изпитват чувства, обменят информация и въобще - водят свой собствен живот, наситен с преживявания и невероятни истории.

Тайният живот на дърветата
"Зелена светлина" - 10.06.2019

РЕКЛАМА