РЕКЛАМА


Съюзът на глухите с участие на 8-мия Европейски форум за социално предприемачество - Пловдив.

Съюзът на глухите участва в Европейски форум за социално предприемачество
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 05.04.2019

РЕКЛАМА