РЕКЛАМА


Шведска фирма е разработила уред, който прави възможен достъпът на слънчевата светлина до вътрешните помещения на сгради, които нямат прозорци. Уредът, наречен от създателите си слънчоглед, е отличен заместител на електрическия ток и спестява значително количество енергия.

"Слънчоглед" осигурява естествена светлина в сгради
"Зелена светлина" - 11.05.2018

РЕКЛАМА