Ще станат ли по-прозрачни отношенията ни с Топлофикация?

Предаване: Още от деня

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Голям проблем е точността при отчитането на доставената топлинна енергия до сграда, която е етажна собственост, тъй като тази топлинна енергия трябва да бъде разпределена по отделни елементи - за сградна инсталация, за отопление на отделните имоти в сградата, за подгряване на топла вода. Това разделение на елементи според Комисията за защита на конкуренцията е неточно. Затова тя предлага използването на различна система на отчитане. "Поставянето на точни топломери в самата абонатна станция за сметка на самите топлофикационни дружества, тъй като това ще подобри именно точността на отчитането, която е и реалният проблем на потребителите, че те заплащат топлинна енергия, която не са ползвали", каза Минчева.

Предложението на КЗК е този разход да се поеме от самите топлофикационни дружества, защото те са доставчикът на тази услуга и те трябва да поемат разхода за нейното правилно отчитане, продължи тя.

Комисията за защита на конкуренцията е на мнение, че трябва да бъде отменена забраната за сваляне на радиаторите, тъй като има потребители, които искат трайно да се откажат да ползват топлинна енергия.

Друго искане на КЗК е да се забрани начисляването на лихви за забава на плащанията. "Законът за задълженията и договорите въвежда изискване да се дължи таква лихва за забава, когато задължението е установено по основание и по размер, само че дали са установени точно по размер нашите месечни сметки към топлофикация? Ние плащаме 11 сметки и накрая на отоплителния сезон изравнителна, която дава точното количество, използвана топлинна енергия през целия период", обоснова се Минчева.

Вижте целия разговор във видеото.