РЕКЛАМА

Питай БНТ | Ще сложим ли край на войната по пътищата | Части от предаването - 4

Ще сложим ли край на войната по пътищата 00:57:13

БНТ 1 | 19.05.2020 | Питай БНТ

Ще сложим ли край на войната по пътищата

Ще сложим ли край на войната по пътищата
Ще имаме ли безопасност на пътя 00:22:38

БНТ 1 | 19.05.2020 | Питай БНТ

Ще имаме ли безопасност на пътя

Ще имаме ли безопасност на пътя
Как и защо да опазваме пчелите 00:21:30

БНТ 1 | 19.05.2020 | Питай БНТ

Как и защо да опазваме пчелите

Как и защо да опазваме пчелите
Ще стане ли обществото ни по-здравословно след кризата 00:09:39

БНТ 1 | 19.05.2020 | Питай БНТ

Ще стане ли обществото ни по-здравословно след кризата

Ще стане ли обществото ни по-здравословно след кризата

Темите в предаването:

Ще сложим ли край на войната по пътищата? Задаваме вашите въпроси на Росен Рапчев от Държавна агенция „Безопасност на движението” и Владимир Тодоров –председател на Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

По какъв начин измирането на пчелите застрашава човечеството? Разговаряме с инж. Илия Цонев от Националната асоциация по пчеларство и Силвия Василева от Министерство на земеделието.

Ще роди ли кризата едно по-здравословно ориентирано общество? Питайте Биляна Йотовска!

Експертите отговарят на вашите въпроси. „Питай БНТ” - започваме точно в 19.00!

Ще сложим ли край на войната по пътищата
"Питай БНТ" - 19.05.2020

РЕКЛАМА