РЕКЛАМА


Тази събота в „Милион и две усмивки” с Огънчо обръщаме света наопаки! Ще разберем какво ще стане ако хората ходят на ръце, вместо с крака и ако спим през деня, какво ще правим през нощта. Ще си представим, че мама ще стане дете, а ние сме големите вкъщи. Ще се запознаем с Великанката Елизабет и ще скачаме с мама и татко на батут! А при бърколините, както винаги, всичко е обърколено!

С „Милион и две усмивки” скуката е в дъното на килера!

С Огънчо обръщаме света наопаки
"Милион и две усмивки" - 10.03.2018

РЕКЛАМА