РЕКЛАМА


Обича да преминава граници, за да разчупва стереотипи, да преобръща представите за правилно и неправилно, за възможно и невъзможно. Запознайте се с Павел Андреев, руски пианист, който провокира с музиката си. Свирил е на необичайни места - в средата на езеро и в обгърнати от сняг планини. Прави го, за да накара хората да се замислят за реалните и важни проблеми и за да провокира действия за преодоляване на съвременните заплахи, които човекът сам създава.

С музика в името на чистата околна среда
"Зелена светлина" - 03.10.2018

РЕКЛАМА