РЕКЛАМА


Родът Сариеви. За пътя от "Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза", през списание "СВЕП" и Музеят за модерно изкуство в Ню Йорк (MoMA), до Нощите на музеите и галериите в Пловдив. Или за трансформациите на неспокойния дух в Пазарджишко-Пловдивското поле на културата и изкуството.

Родът Сариеви
"Джинс" - 02.02.2019

РЕКЛАМА