РЕКЛАМА


Скални рисунки и археолози доказват, че първите ски са създадени в Алтай. Това са дървени плоскости, обвити с конска козина. Защо местните продължават да ги правят по този начин и днес? Вижте видеото.

Автори: Биляна Бонева и Милен Атанасов

Родината на първите ски е Алтай
"Зелена светлина" - 09.02.2018

РЕКЛАМА