РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Проф. Борислава Танева за музиката като дипломация

Проф. Адриан Георгиев за юбилея на Катедра „Музика“ в Софийския университет

2020 - година на Бетовен

Проф. Борислава Танева за музиката като дипломация
"Вечната музика" - 18.01.2020

РЕКЛАМА