РЕКЛАМА


Кои са хората, които броят гласовете ни по време на избори и кой ги избира? Достатъчно ли е да знаят само български език, както пише в Изобрния кодекс?

Гледайте "В кадър" в сряда от 22:30 часа!

Преброители на гласове
"В кадър" - 30.03.2017

РЕКЛАМА