РЕКЛАМА


Тази събота в „Милион и две усмивки“ Огънчо ще се опита да разбере какво са обноските и защо е важно да си добре възпитан. Ще отидем при Карлсон, който винаги знае как да ни развесели. Ще научим правилата на спортната игра „Водна топка“, а в рубриката „Аз съм Великан” Рая от София ще покаже великанските си умения. Ще се отбием и при Панталей и бърколините.

Правилата на спортната игра „Водна топка“
"Милион и две усмивки" - 10.02.2018

РЕКЛАМА