РЕКЛАМА


Ротердам. Там, където хората съжителстват с водата. Резултатът от всекидневната им дейност плува край бреговете. Река Маас носи нови и нови отпадъци към Северно море. Местните власти улавят повече от хиляда кубически метра пластмаса всяка година. А фондацията "Рециклиран остров" е намерила ефектно и ефективно решение да върне този отпадък в ротердамски води. Само че за добро.

Плаващ парк
"Зелена светлина" - 19.07.2018

РЕКЛАМА