РЕКЛАМА


Петър Велев от село Копаница е активен член на дружество "Традиция" и участва във възстановки при различни чествания на национални празници; изнася открити уроци по училищата и се опитва да научи младите на родолюбие и патриотизъм.

Петър Велев, който учи младите на родолюбие и патриотизъм
"Малки истории" - 07.03.2019

РЕКЛАМА