РЕКЛАМА


След повече от три десетилетия той остава лицето на телевизионната викторина в България! Виждали сте го в „Тайфуни с нежни имена“, „Хроника на чувствата“ или „Езоп“. Театралната публика в Добрич, Търново, Перник и Сливен също го познава. Но и до днес всички го свързват с телевизията.

Петър Вучков в „55 лица от Вашия живот“
"55 години от вашия живот" - 08.05.2015

РЕКЛАМА