РЕКЛАМА


Георги Липовански разказва в "Джинс" откъде произлиза фамилията му. Каква е връзката на Липовански с Френския чуждестранен легион и най-красивите сгради в Русе?

Вижте в неделя, 19 януари,17:00 часа!

Откъде произлиза името Липовански
"Джинс" - 19.01.2020

РЕКЛАМА