РЕКЛАМА


Историята на Тодор Андонов, който е най-популярния глас в Смядово, звучащ всеки следобед от местната радиоточка. Губи зрението си преди десет години и тогава прави нещо нечувано... Вече ослепял, успява сам да конструира машина. Тодор е журналист, музикант и писател. Той и съпругата му стават приемни родители на незрящо момче, дошло от дом. Малка история за гласа и сърцето на РадиоТошката.

Малки истории - 29 май 2014: Историята на Тодор
"Малки истории" - 29.05.2014

РЕКЛАМА