РЕКЛАМА


Васил Михайлов живее в Пловдив и от известно време има натрапчиви сънища свързани с Египет от времето на фараоните. Той разказва за духовния си опит, свързан с излизане от тялото. Васил смята, че има специална мисия - посредством сънищата си да дава информация на хората как да стават по-силни в съществуването си след като умрат.

Малки истории - 26 февруари 2014 - Историята на Васил Михайлов
"Малки истории" - 26.02.2014

РЕКЛАМА