РЕКЛАМА


Вихрен Запрянов е превърнал дома си в малка лаборатория за експерименти. Започва с взривоопасните си опити още като дете. Патентова първото си откритие в казармата, където му лепнали прякора Одисей. Интересува се от електричество и възобновяеми източници и създава динамо, което работи извън познатите принципи. Вихрен намира съкровища в складовете за вторични суровини, където често среща други свои колеги - експериментатори.

Малки истории – 2 април 2014: Историята на Вихрен
"Малки истории" - 02.04.2014

РЕКЛАМА