РЕКЛАМА


Милен работи в малка семейна фирма, която се занимава с почистване на камък. И като хоби, в свободното си време, доброволно ходят из България и почистват паметници на българските герои.

Милен, който доброволно почиства паметници на българските герои
"Малки истории" - 14.10.2019

РЕКЛАМА