РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Самостоятелна изложба на Даниел Касабов

Международна среща на жестовите преводачи

Семинар на тема "Нови възможности за хората с увреден слух в България"

Софийски маратон с участието на хора с различни възможности

Международна среща на жестовите преводачи
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 19.10.2018

РЕКЛАМА