РЕКЛАМА


Той умее да нанася непоправими поражения на нагласата, че сам човек с двете си ръце трудно може да внесе мащабна свежест в уличния пейзаж на градовете. Той е Стефан де Крук. Белгиецът е свързал името си с произведения, които обикновено се възприемат отдалеч. И които водят началото си оттам, където свършва животът на дървения материал.

Мащабна свежест в уличния пейзаж на градовете
"Зелена светлина" - 13.12.2017

РЕКЛАМА