РЕКЛАМА


Времето спря. За колко - не знаем, това сподели героинята на днешното издание на "Малки истории" учителката Цветанка от Мизия, и за пореден път зададе въпроса допусна ли някой да се случи всичко това, което остави хората без дом и с тревоги дали след наводненията няма да последват епидемии. Животът ми е минал в това училище, призна тя и показа разрушенията в сградата.

Малки истории – 8 септември 2014: Историята на Цветанка
"Малки истории" - 08.09.2014

РЕКЛАМА