РЕКЛАМА


Историята на Васил, който е изоставил престижната си работа в София и се е прибрал в селото на родителите си, където е открил специалното си предназначение в този живот. Нарича себе си „гинколог” и е направил двора на селската къща плантация за отглеждане на дървета Ginkgo biloba. Изповядва специална теория, според която повечето хора са заспали мисирки, които, ако разберат истинското си предназначение в живота и работят за него, могат да се превърнат в реещи се орли.

Малки истории - 6 януари 2014: Историята на Васил
"Малки истории" - 06.01.2014

РЕКЛАМА