РЕКЛАМА


Историята на Василка Александрова, която работи като медицинска сестра в кюстендилска детска градина. Градината е посещавана предимно от ромски деца, за които Василка се грижи.

Малки истории – 4 март 2014: Историята на Василка Александрова
"Малки истории" - 04.03.2014

РЕКЛАМА