РЕКЛАМА


Защо деца, взети от държавни служители направо от детската градина, са дадени на отглеждане в ромско семейство? Историите на Веска, Иван, Айше, Даниела и Тереза.

Гости в студиото на "Малки истории" бяха Йордан Тодоров, автор на петицията "Да спасим децата и да им подсигурим право на нормален живот", Георги Георгиев, основател на фейсбук групата "Българи отнеха децата на бедна българка. Да й помогнем", Зорница Петрова, експерт в Дирекция "Закрила на детето" към Агенция за социално подпомагане, и Гинка Шуклева, държавен експерт в Държавна агенция за закрила на детето.

Малки истории - 31 май 2014
"Малки истории" - 31.05.2014

РЕКЛАМА