РЕКЛАМА


Галя и Марин споделят веруюто си, че децата им не са много. Седем на брой са, но са чисти, нахранени, добре възпитани, ходят на училище. Тежката болест, нападнала Марин ги принуждава да прибягнат до трапезарията за бездомни, откъдето им помагат с пари и връзки за операция. И сега те, въпреки че продължават да са без работа и живеят в един сутерен, сами стават доброволци към трапезарията, защото смятат, че смисълът на живота е да правиш добро и да помагаш на другите.

"Малки истории" - 28 ноември 2013: Историята на Галя и Марин
"Малки истории" - 28.11.2013

РЕКЛАМА