РЕКЛАМА


Историята на Дафина, която се опитва да намери средства за реставрацията на параклис от 16-ти век в с. Долна Раковица.

Малки истории – 22 април 2014 – Историята на Дафина
"Малки истории" - 22.04.2014

РЕКЛАМА