РЕКЛАМА


Хари е адвокат с голям професионален опит и твърди, че един от катарзисите в неговата кариера е едно дело, по което той е пледирал като защитник на жертвата и е смятал, че обвиняемият заслужава смъртна присъда. Две седмици след смъртната присъда ново разследване показва, че убиецът е друг. Това е повод за размисъл за смъртното наказание и доживотната присъда.

България е единствената страна в Европа, която има 2 вида доживотна присъда - с и без отмяна. Втората, според него, е абсолютно безперспективна както за осъдения, така и за обществото.

Историята на Андон е илюстрация на разсъжденията му. Той вече 17 години е в затвора и безперспективността на присъдата му го е превърнала в не съвсем нормална личност, която губи представа за реално и измислено, безкритичен е към себе си и обществото. Жалката картина на неговото битие и безсмислието на думите му в крайна сметка водят до някои верни и стряскащи разсъждения за смисъла на човешкото битие по принцип.

Малки истории – 12 февруари 2014: Историята на Хари и Андон
"Малки истории" - 12.02.2014

РЕКЛАМА