РЕКЛАМА


Историята на Джеймс, който е роден в Корея, но любовта го довежда в България. Докторът по политология във Великотърновския университет е най-увлекателният разказвач на приказката за корейското чудо на река Хан, където се срещат развитието на икономиката с развитието на образованието.

Любовта довежда Джеймс от Корея в страната ни
"Малки истории" - 12.09.2018

РЕКЛАМА