"Лалето" на Витоша става законна писта

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Единствената писта на Витоша - "Лалето" досега не отговаряше на Закона за туризма и на наредбата за безопасност, защото нямаше определена категория на сложност. Още през 2015-та година министърът на туризма издаде заповед за определяне на сложността на всички ски писти у нас. Собствениците на съоръженията "Витоша ски" реагират, като заявяват искане за узаконяване на над 20 ски писти, предвидени в проекта за ски зона „Алеко". След изпратено писмо от БНТ на 26.02.2019 г. с въпрос "Защо все още пистата не е катероризирана?", не получихме отговор, но две седмици по-късно експертната комисия се събра. Това обаче нямало нищо общo с нашето писмо.

От Министерството на туризма оправдаха двегодишното забавяне с много работа която имат, метеорологичните условия и трудното събиране на експертната комисия.

Камелия Андонова, главен юрисконсулт в дирекция "Туристичесака политика", Министерство на туризма:
Това, че има външни членове, които са изключително ангажирани като специалисти в своята област, миналата година се разгледаха документи по съответствие на подадени писти, предвид атмосферните условия, което е много да важно да има сняг. А минаналата година не бих казала, че имаше.
- Е, как? До април, до Великден карахме ски.
- Е, да, но има изключително голям набор от ски писти, които Министерството също разглежда.

Още през есента беше обявено, че планът за управление на парк „Витоша" ще бъде променен, за да се позволи модернизирането на ски зона Алеко. Все още обаче предложени промени - няма.