РЕКЛАМА

Култура.БГ | Конституцията и правата на гражданите | Части от предаването - 13

Четем Конституцията 02:08:31

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Четем Конституцията

Четем Конституцията
Магна харта или великата харта на свободите 00:03:51

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Магна харта или великата харта на свободите

Магна харта или великата харта на свободите
За френската и американската конституции 00:05:43

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

За френската и американската конституции

За френската и американската конституции
Разказ за Антим Първи 00:03:25

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Разказ за Антим Първи

Разказ за Антим Първи
Потомците на един депутат от Първото Велико народно събрание 00:04:33

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Потомците на един депутат от Първото Велико народно събрание

Потомците на един депутат от Първото Велико народно събрание
За Георги Вълкович, който не е подписал Търновската конституция 00:03:22

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

За Георги Вълкович, който не е подписал Търновската конституция

За Георги Вълкович, който не е подписал Търновската конституция
Ученици представят познания за законите и справедливостта 00:05:22

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Ученици представят познания за законите и справедливостта

Ученици представят познания за законите и справедливостта
Среща с Марко Тодоров, един от депутатите подписали настоящата Конституция 00:05:55

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Среща с Марко Тодоров, един от депутатите подписали настоящата Конституция

Среща с Марко Тодоров, един от депутатите подписали настоящата Конституция
Проф. Лазар Груев за промените и тълкуванията на основния закон 00:06:04

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Проф. Лазар Груев за промените и тълкуванията на основния закон

Проф. Лазар Груев за промените и тълкуванията на основния закон
Преди възстановката в Търново 00:02:54

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Преди възстановката в Търново

Преди възстановката в Търново
Историята на Търновската конституция 00:42:06

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Историята на Търновската конституция

Историята на Търновската конституция
Конституцията днес. Как тълкуваме основния закон? 00:29:47

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Конституцията днес. Как тълкуваме основния закон?

Конституцията днес. Как тълкуваме основния закон?
Конституцията и правата на гражданите 00:32:45

БНТ 1 | 16.04.2019 | Култура.БГ

Конституцията и правата на гражданите

Конституцията и правата на гражданите

Разговорът за годишнината от Търновската конституция и конституционното развитие на България продължава със Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015), доц. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право в СУ "Св. Климент Охридски", и проф. Антоний Тодоров, политолог.

В Търновската конституция се въвежда понятието всеобщо избирателно право, което на практика не е такова, защото жените нямат такова право. През 1937 година не всички жени имат право да гласуват, истинско всеобщо избирателно право има след Втората световна война, проясни проф. Тодоров.

Според Здравка Калайджиева това положение е свързано с представите за гражданина като глава на семейството, като човек, който има думата в общественото управление от името на цялото си семейство, затова и в 1937 г. право на глас имат жените, които са глава на семейство - вдовици.

Здравка Калайджиева: Когато говорим, че у нас избирателните права на жените са въведени едва след Втората световна война, може би трябва да направим и малко сравнение с други държави, в които избирателните права на жените са приети значително по-късно.

Понятието всеобщо избирателно право признава ролята на всички граждани, един от най-интересните първи спорове за дискриминация в България е свързан с правата на една жена да стане адвокат, този спор е решен много демократично и много прогресивно и българските жени придобиват правата да станат адвокати, разказа Здравка Калайджиева.

Доц. Наталия Киселова припомни, че още в края на 19 век в програмите на по-напредничавите политически партии поставят всеобщото избирателно право, Стамболийски прави усилия да даде избирателни права на жените по една проста причина - голяма част от мъжете са загинали на фронта. И през 1937 г. се дават права на овдовели и сключили брак жени да гласуват, защото голяма част от населението е съставено от жени и трябва да има по-висока избирателна активност.

Доц. Наталия Киселова: От края на 19 век през цялото действие на Търновската конституция усилията жените да имат избирателни права намират приложение през едно много силно движение и има няколко петиции и законопроекти, които предлагат промени в Конституцията, но или се разпуска Народното събрание, или се казва, че няма време, но Конституцията не забранява жените да имат права за участие в избори и членство в политически партии, а изборните закони - те изключват определени категории лица и сред тях и жените.

Първата държава, която дава избирателни права на жените, е Нова Зеландия - през 1896 г.

Димитровската конституция или Първата социалистическа конституция е първата, която установява социални права и установява републиката. Конституцията от 1947 г. е свързана директно с икономическия строй, който въвежда властта - национализацията, колективизацията. Димитровската конституция не може да се каже, че предвижда по-малко права, отколкото Търновската конституция, включително и политически права, като право на стачки. Друг е въпросът до каква степен нейните норми са пресъздадени в последващите закони и практика, подчерта Здравка Калайджиева.

Проф. Тодоров обърна внимание, че ако гледаме текста на Конституцията от 1947 г. - парадоксално, но тя е много демократична дори там, където говори за собствеността, защото признава официално всички форми на собственост, включително частната, която е под закрила.

Вижте целия разговор за Конституциите на България и правата на гражданите във видеото.

Конституцията и правата на гражданите
"Култура.БГ" | "Четем Конституцията" - 16.04.2019

РЕКЛАМА